Tyko u nas zamówisz ogłoszenie także przez internet

 

Formularz ogłoszenia:


Wydawnictwo:
Dział:
Data publikacji:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Faktura: tak
Dane zleceniodawcy:
Treść ogłoszenia:


Agencja Reklamowa Wide Horizon www.widehorizon.com.pl

 

Kontakt z nami:
ul. Jerzmanowskiego 14 (Bieżanów) | tel. 12 650-18-10, fax: 12 654-83-13 | combex@combex.com.pl
KRS 0000176785 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy kapitał zakładowy 50.100 zł.